Monthly Archives: Tháng Năm 2021

CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ HÀNG

TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC ĐỔI HOẶC TRẢ HÀNG Bạn có thể đổi hoặc trả hàng trong [...]

CHÍNH SÁCH VỀ DỊCH VỤ BẢO HÀNH – SỬA CHỮA

Công ty Cổ phần Thiết bị Y Sinh – BIOMEQ Corp. là nhà phân phối [...]