CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH (BIOMEQ., CORP)

Nhà phân phối chính hãng tại Việt Nam

Địa chỉ: 89 Trần Văn Dư, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM

Tel: (028) 22 600 006 – Hotline: 0972 597 600

Email: info@biomeq.com.vn

Website: www.biomeq.com.vn

Website Microlife: www.microlife.com

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH - BIOMEQ CORP.

Nhà phân phối chính hãng tại Việt Nam

Địa chỉ: 89 Trần Văn Dư, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM

Tel: (028) 22 600 006 – Hotline: 0972 597 600

Email: info@biomeq.com.vn

Website: www.biomeq.com.vn

Website Microlife: www.microlife.com

Liên hệ với chúng tôi