A2 Classic – Máy đo huyết áp bắp tay

920.000 

Công nghệ PAD  Giấy chứng nhận của Microlife

Máy đo huyết áp bắp tay Microlife A2 Classic – thiết bị được phát triển dựa trên sự phối hợp giữa các bác sĩ và thử nghiệm lâm sàng, được tiến hành kiểm chứng độ chính xác để có một tiêu chuẩn cao hơn.