Trẻ bị co giật

Trẻ sốt cao bao nhiêu độ thì co giật? Cần làm gì khi trẻ bị co giật?

Một trong những biểu hiện cụ thể của sốt cao là co giật, tuy nhiên [...]