huyết áp phụ nữ

Chỉ số huyết áp bình thường của phụ nữ là bao nhiêu?

Huyết áp dù cao hay thấp cũng đều có sự ảnh hưởng đến phụ nữ [...]