Xét nghiệm Aldosterone và Renin

Xét nghiệm Aldosterone và Renin giúp chẩn đoán nguyên nhân gây bệnh huyết áp cao

Hai xét nghiệm Aldosterone và Renin thường được các bác sĩ thực hiện cùng nhau [...]